polityka prywatnosci

Polityka prywatności

  1. FHU MPG Przemysław Goławski z siedzibą w Chrzanowie, ul. Trzebińska 40 zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających serwis.
  2. Dane dotyczące użytkowników serwisu nie będą przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim.
  3. Dane przekazywane przez użytkowników serwisu będą wykorzystane jedynie w celu komunikacji.
  4. Właściciel serwisu oraz podmioty obsługujące serwis internetowy gromadzą statystyki odwiedzalności sklepu Anellokids.
  5. Niniejsza polityka nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności o ochronie konsumentów i konkurencji. W razie sprzeczności postanowień polityki z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień polityki stosuje się te przepisy, a pozostała część polityki pozostaje w mocy.
  6. Dla korzystania z serwisu internetowego sklepu Anellokids wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz w przypadku części usług czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
  7. Informacje przechowywane przez pliki cookies: statystyki odwiedzin sklepu, produkty przechowywane przez użytkownika w koszyku, status wyświetlania okienka newslettera, status zalogowania użytkownika w sklepie.